Tot ce nu știai despre contabilitatea unei firme de construcții

Articol realizat de redacția Creative Art Copywriting cu informații din surse deschise. Acest articol nu a fost revizuit de un specialist. 

Sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre motoarele economiei locale, astfel că, în ultima perioadă, autoritățile i-au acordat o atenție specială în privința facilităților fiscale. Anul 2019 a venit cu o serie de modificări pentru industria construcțiilor, baza legală pentru acestea fiind Ordonanța de Urgență nr. 114/2018. Pentru întocmirea situațiilor contabile, firmele din domeniu trebuie să țină cont de toate aceste măsuri, dar și de alte informații ce țin de buna gestionare a unei societăți de construcții.

Sursa foto: https://p2.piqsels.com/preview/1024/98/465/construction-worker-safety-construction-workers.jpg

Iată câteva aspecte referitoare la contabilitatea unei firme ce activează în acest domeniu:

Firmele de construcții beneficiază de scutiri speciale

Companiile care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor se pot bucura de o scutire de impozit pe venitul din salarii și scutirea pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) la nivelul angajatului. De asemenea, pentru aceste firme contribuția de asigurări sociale (CAS) este redusă de la 25% la 21.25%, iar contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) este redusă cu 0.3375%, dar, se aplică dacă există o schemă de ajutor de stat. Pentru a beneficia de aceste facilități, constructorul trebuie să realizeze o cifră de afaceri pe anumite coduri CAEN, într-un procent de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Facilitățile fiscale se acordă doar pentru anumite activități

Pentru aplicarea scutirilor speciale, activitatea de construcții trebuie să fie definită de codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F (Construcții) și domeniile de producere a materialelor de construcții. Acestea sunt definite de următoarele coduri CAEN:

 • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
 • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 • 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
 • 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
 • 2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă
 • 2351 – Fabricarea cimentului
 • 2352 – Fabricarea varului și a ipsosului
 • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 • 2363 – Fabricarea betonului
 • 2364 – Fabricarea mortarului
 • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 • 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 • 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a
 • 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal
 • 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 • 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, a ghipsului, cretei și a ardeziei
 • 0812 – Extracția pietrișului și nisipului
 • 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.

Salariul minim este plafonat la 3.000 de lei

În domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la suma de 3.000 de lei, pentru un program normal de lucru mediu de 167,333 ore. Această plată înseamnă 17,928 lei/ oră, iar salariul de 3.000 de lei nu include alte sporuri și adaosuri. Așadar, în contabilitatea unei firme de construcții nu pot fi înregistrate salarii mai mici pentru angajați.

Întocmirea monografiei contabile ține cont de mai multe informații

Pentru realizarea monografiei contabile, se iau în considerare mai multe lucruri, cum ar fi:

 • Achiziția materialelor necesare desfășurării activității

Pentru înregistrarea facturilor se folosesc conturile 401 (Furnizori), 302 (Materiale consumabile) și 4426 (TVA deductibilă).

 • Materialele date în consum pe șantier

Înregistrarea contabilă se face pe baza conturilor 302 (Materiale consumabile) și 602 (Cheltuieli cu materialele consumabile).

 • Lucrările executate de terți conform contractelor încheiate

În acest scop, în contabilitate, se vor face înregistrări folosind conturile 401 (Furnizori), 628 (Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți) și 4426 (TVA deductibilă).

De asemenea, la finalul fiecărei luni se va face inventarierea lucrărilor neterminate și se întocmește un deviz de lucrări în care sunt cuprinse materialele și manopera din luna respectivă – contul 332 (Servicii în curs de execuție) la 712 (Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție și contul 712 la 121 (Profit sau pierdere). La începutul următoarei luni, se reiau lucrările nefinalizate, respectiv 332 = 711 (în storno) și 711 = 121 (în storno). Contul 711 reprezintă variația stocurilor. La terminarea proiectului de lucrări, se facturează clienților (cont 411) serviciile folosind și conturile 704 (Venituri din lucrări executate și servicii prestate) și 4427 (TVA colectată).

Documente financiar-contabile utilizate

În general, în activitatea de construcții se folosesc factura de vânzări însoțită de devizul de lucrări și factura de achiziții și nota de recepție. Pentru ieșirile din gestiune, este utilizat bonul de consum, iar, la finalizarea lucrărilor se întocmește un proces-verbal de recepție.

Este necesară urmărirea indicatorilor de performanță

La fel ca în orice alte domenii și în construcții este necesar un proces de verificare date financiare firme. Indicatorii ce trebuie urmăriți sunt marja netă a profitului, fluctuația personalului, circuitul numerarului în firmă și calculul ciclului operațional.

Încasările și plățile au loc prin bancă

Deoarece este vorba despre sume mari, încasările și plățile efectuate de o firmă din domeniul construcțiilor au loc prin bancă, iar documentul justificativ este extrasul bancar. Dacă vorbim de încasări sau plăți în numerar, compania trebuie să respecte prevederile Legii 70/2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Distribuie 0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *